fbpx

3D opmåling - vores speciale

3d måling

En 3d scanner transformerer den virkelige verden til en digital. Alt hvad der kan ses, bliver skabt til en digital 3d model via scanneren.

Nøjagtig

Scanneren skyder 1 million punkter hvert sekund. Millioner af punkter danner en sky, som former en 3D model af virkeligheden

Alsidig

Alt hvad der kan ses fra et stativ måles. 360 grader vandret rundt og 300 grader lodret. Praktisk talt alt hvad der kan ses, måles!

As built

Få bygningen som den står i dag ind i den digitale verden og lav opmålinger , forbedringer, KS og beregninger i en præcis 3D model, hjemme på kontoret. 

Fra virkelighed til 3D pointcloud

"Indtil nu, har gamle tegninger, samt sporadiske opmålinger, dannet grundlag for den videre projektering. Ved at scanne en bygning, vil alle elementer komme i spil og kan vurderes og analyseres i CAD software. 3D laser scanneren giver en nøjagtig point cloud, som sikrer at man undgår fejl senere i projektet".
" - 3D laserscanning sikrer et præcist grundlag for den videre bearbejdelse. Dette giver en hurtig proces med et minimum af fejl."

Produkter indenfor 3D opmåling

Parcelhuse

Etageejendom

Industri

+250 sager & +4.000 individuelle scans

Nøjagtige 3D tegninger

Historiske bygning kræver tit at oprindelige detaljer kopieres nøjagtigt ved tilbygning og restaurering.
Vi kan scanne fx facader, hvælvinger, døre eller vinduer, hvis der er vigtige detaljer som skal kopieres og profileres digitalt.

Digital 3D model til 3D tegninger

Ved at have hele bygning opmålt digitalt, kan I tegne videre på et rigtigt grundlag.

Så fordyrende misforståelse ikke fremkommer senere i processen.

Undgå tvivlsomme opmålinger i hånden og få målt bygningerne op én gang for alle.

Vi kan udarbejde specifikke 3D tegninger til netop jeres behov.

Arkitekttegninger, kan let trækkes ud af modellen

Punktsky vist i 3D - eksempel på laserscanningsprodukt

Digital 3D model til 3D tegninger

Ved at have hele bygning opmålt digitalt, kan I tegne videre på et rigtigt grundlag.

Så fordyrende misforståelse ikke fremkommer senere i processen.

Undgå tvivlsomme opmålinger i hånden og få målt bygningerne op én gang for alle.

Vi kan udarbejde specifikke 3D tegninger til netop jeres behov.

Arkitekttegninger, kan let trækkes ud af modellen

Punktsky vist i 3D - eksempel på laserscanningsprodukt

Hvad er 3D opmåling?

Digital opmåling med 3D laserscanning giver jer en punksky med millioner af punkter som alle er målbare.

En opmåling foregår ved at man måler bygningen fra flere positioner som til sidst samlet til en samlet punktsky, som samles scan for scan.

Man kan fx samle en indvendig scanning med en udvendig scanning, så alt er samlet, og man kan nemt sammenholde indvendigt med udvendigt.

Hvad kan man måle?

Alt hvad man kan se med øjet kan man scanne, man kan ikke scanne igennem materialer, men man kan typisk scanne på begge sider af en bygningsdel, så man kan fastslå dimensioner uden destruktive indgreb.

Vi kan kan måle på afstande op til 70 m, ved store afstande bliver afstanden mellem de scannede punkter større. Vi har ekspertisen til at finde de rigtige kombinationer af afstande og antallet af scans til en opgave, ud fra kundens ønsker til slutresultatet.

"Fast is fine, but accuracy is everything" – Wyatt Earp