fbpx

Få 3D-scannet jeres industribygning

3D scannning indeholder uanede muligheder.
Alt der kan ses – kan scannes og målsættes.

Hvis I har en kompleks bygning, kan vi scanne den til hvis I fx står overfor en ændring i form af ny maskine eller lignende, og er i tvivl om den kan være der for søjler, vægge ventilation mv.

Mange ting er nemme at måle, men i store bygningen kan der let være svært tilgængelige steder som kan scannes, og målsættes præcist på computeren frem for fysisk med tommestok og diverse afstandsmålere.
Med digital opmåling, har I en opmåling for altid, og I slipper for at tyde gamle blyantsstreger fra fysiske opmålinger, som kun opmåleren kan forstå.

Ring mig op!

Fabriksplanlægning

Inden planlægningen påbegyndes er det en god ide at få kortlagt det byggedes tilstand så præcist som muligt.

På grund af kompleksiteten af de eksisterede bygninger og installationer er laserscanning det bedste værktøj til at give  omfattende og pålidelige opmåling for hele produktionsanlægget.

Indenfor fabriksplanlægning er 3D det bedste værktøj til planlægge produktionsanlæg i pointclouden.

Brug fx Autodesk Naviswork til at koalitionsteste nye maskiner i pointclouden, så I ved om I investerer i det rette produkt til jeres produktionsfaciliteter.