fbpx

Teknik, anvendelse og 3D scanning

Vores ydelser, beskrevet

Hvad tilbyder vi med vores scanner og hvad er en punktsky?

Vi har på denne side forsøgt at besvare nogle af de spørgsmål vi møder, når vi introducere nye kunder for vores 3D-scanner.

Det kan for mange være svært at gennemskue hvor det smarte er i at opmåle i 3D og udarbejde en punktsky.

Lad os starte med det basale, værktøjet..

3D-laserscanner

Måler alt hvad øjet kan se

Vores scanner er basalt set en videre udvikling af en traditionel afstandslaser. Scanneren skyder bare millioner af prikker ud som alternativ til én.

Når prikkerne rammer et objekt måler scanneren afstanden hen til prikken og sætter den ind i et digitalt univers med scanneren som centrum. Efterhånden som laserprikkerne rammer flere og flere objekter bliver der dannet en sky af prikker så man kan se konturer af scannerens omgivelser.

De enkelte scanninger samles

Referencepunkter og overlap

Scanningerne ved ikke hvor de er placeret i forhold til hinanden, det skal vi hjælpe dem med at finde ud af, ved at samle dem.

Til samling af scanninger skal man benytte sig af nogle reference punkter. Det kan både være flader eller punkter, med samme placering i scanningerne, eksempelvis hjørnet på en terrasse eller en planke i et rækværk.

Referencepunkterne får man ved at overlappe hver scanning med den forrige. Når vi f.eks. skal omkring et hushjørne scanner vi ikke blot én gang på hver facade, vi scanner gerne 3-4 gange i nogle tilfælde endnu flere.

Punktskyen

Den digitale tvilling til videre bearbejdning

Den digitale tvilling til videre bearbejdning

Alle vores enkelte scanninger samles i en samles fil, kaldet en punktsky. Punktskyen giver muligheden for at se hele bygningen i 3D.

Ved at anvende vores tegningsprogram kan vi “skære” igennem bygningen så vi kan se hvad der er vigtigt for den endelige optegning.

Vi kan herved præcis se hvor vægge, gulve, tage og lofter er placeret. Det vil desuden sige at vi kan se hvis der skulle være skævheder der kan have betydning for det forestående projekt.

Når vi måler op, skal vi vide om der er noget der skal være i særligt højt fokus.

Bygningsmodel

De intelligente tegningsudtræk

Ud fra punktskyen kan man tegne bygningen op som den faktisk ser ud. Alternativet ville være at tegne ovenpå eksisterende tegninger eller måle alle vægge og vinduer op manuelt. 

Bygningsmodellen bliver brug til at lave tegningsudtræk fra. Desuden er der mulighed for at bruge den mere intelligent til at udtrække arealer og mængder.

Bygningsmodellen tegnes med en række af vores standard væg- tag- og gulvdimensioner, som er udarbejdet på baggrund af alle vores tidligere projekter. Vinduer tilpasses det enkelte projekt mht. opsprosning og størrelse.

3D opmålingens anvendelse

Opnå den største præcision og det bedste reslutat

Det er med punktskyer som med alle andre værktøjer, at man skal benytte dem på den korrekte måde for at få mest mulig præcision.

Vi har lavet et eksempel på hvor scanneren finder sin absolut bedste anvendelse.

3D opmålingen er hvad angår bygninger og større afstande, langt mere præcis end en manuel opmåling. Den fanger alle skævheder i overflader og vinkler.

vi scanner alt hvad man kan se hverken mere eller mindre.

Præcision

3D opmålingens muligheder og forventede sikkerhed

3D scanningen er ikke perfekt. eksempelvis som her hvor vi har målt vinduer og døre både fysisk og digitalt. Målene kan variere og den største præcision opnås ved en fysisk opmåling af forholdene. 

Tilgengæld forudsætter man ofte at alle vægge er snor lige, når man tegner et hus. På scanningen kan det tydeligt ses om det er tilfældet.

Kvaliteten af opmålingen

Vores ekspertise gavner jer

Scanneren giver i hovedtræk mulighed for at stille på to parametre. Kvalitet og opløsning –

Opløsningen er afgørende for hvor mange laser prikker der sendes ud og kvaliteten er afgørende for præcisionen af de enkelte prikker.

Man kunne scanne et helt hus i højeste kvalitet og opløsning for derved at have det bedste resultat men filerne bliver både store og tunge at trække for computere foruden det, at hver scanning vil tage op omkring 10 min. at gennemfører.

Vi justere så vi får et afbalanceret resultat på kvalitet og størrelse. En typisk scanning tager 2 min. uden opstilling og placering. Hvis vi skal scanne på længere afstande sætter vi kvalitet og opløsning op for den bedste præcision.

vi scanner alt hvad man kan se hverken mere eller mindre.